Vi gör parkering roligt

Genom att anlita Elit Parkering får du allt som behövs inom parkeringshjälp.

Elit Parkering har 35 års samlad kompetens inom såväl offentligrättslig som civilrättslig parkeringsövervakning.

Om oss

Hos Elit Parkering finns 35 års samlad erfarenhet av parkering och fastighetsförvaltning med kompetens inom såväl offentligrättslig som civilrättslig parkeringsövervakning. Bland våra uppdragsgivare återfinns samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och förvaltare runt om i Sverige.

Vi utvecklar själva tekniska lösningar och har tagit fram egna system för såväl övervakning och digitala tillstånd som för felanmälan och klagomålshantering. På Elit Parkering är specialister på att höja intäkter och sänka kostnader inom befintliga parkeringsytor samt på att planera ytor för att optimera dess trafikflöden. Dessutom har vi specialistkompetens i att förädla parkeringsytor med underhållsbehov samt att höja trafiksäkerheten.

Elit Parkering förvärvade under 2022 parkeringsbolaget Robur Parkering, vilket ger oss en än större bredd i vårt tjänsteutbud. Tillsammans kan vi erbjuda det mesta som er parkeringsyta behöver.

Elit Parkering tillsammans med Robur Parkering är en del av FM koncernen Nativus AB.

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Kontakta oss

Våra tjänster 

Fakturering och avisering

Vi kan vara behjälpliga med fakturering och avisering. Självklart optimerar vi alla betalningsflöden med möjlighet till direktbetalning via Swish eller Kivra.

Fordonsflytt

Våra parkeringsvakter och administratörer har genomgått särskild utbildning för fordonsflytt. Detta för att säkerställa att flytten sker juridiskt korrekt.

Fordonsladdning

Vi tillhandahåller installation och underhåll av laddboxar och laddstolpar för alla typer av eldrivna fordon.

Renhållning

Vi hjälper er med renhållning och sandupptagning. Dessutom kan vi erbjuda maskinsopning, med eller utan vatten, av större parkeringsytor.

Linjemålning

Vi utför all typ av linjemålning. Vanligtvis rekommenderar vi trafiklinjefärg som fäster bra på de flesta markytor vid rätt väder och förutsättningar.

Telefon- och besöksparkering

Vi arbetar med de flesta operatörer inom telefonparkering. Tillsammans med er skräddarsyr vi en lösning som passar parkeringsområdet.

Uthyrning av p-plats

Behöver ni hjälp med hanteringen av kontrakt, kösystem, tillstånd och avisering så finns kunskapen hos oss på Elit Parkering.

Vägmärken och tilläggstavlor

Vi är specialister på vägmärken och tilläggstavlor. Vi använder alltid godkända märken och tavlor för tydlig skyltning. Kontakta oss för en kostnadsfri genomgång där vi presenterar ett förslag på hur trafikflödet kan optimeras inom parkeringsområdet. 

Digitala parkeringstillstånd

Elit parkering använder digitala parkeringstillstånd, ett modernt och miljövänligt alternativ till de traditionella papperstillstånden. Med vårt eget utvecklade system kan du som uppdragsgivare med enkelhet själv administrera tillstånden. Varje lösning skräddarsys efter kundens behov med minskad intern administration till följd.

Parkeringsövervakning

Elit parkering utför parkeringsövervakning med högt ställda krav på utbildningen av vår personal. Vårt egenutvecklade system för övervakning möjliggör parkering utan krav på P-skiva och förenklar framtagandet av detaljerad statistik över bevakningen inom området. Med egen applikation för felanmälan förenklas dessutom processen vid eventuella klagomål och felanmälningar, som vi administrerar åt er. Alltid med direkt återkoppling till anmälaren vid avklarat ärende.

Elit Parkering följer koncernens policyer för 
kvalitet och miljö

Elit Parkerings uppgift är att:

Erbjuda offentligrättslig och civilrättslig parkeringsövervakning med kompletterande tjänster. Uppfylla Intressenters krav och förväntningar genom

 • Fokus på nöjda intressenter
 • Hög kvalitet på leveranser
 • Skyndsam och transparent uppföljning och återkoppling i alla ärenden
 • Personal med relevant kompetens som kontinuerligt utvecklas

Denna policy utgör en ram för mål och ett åtagande för proaktiv och effektiv utveckling för att uppfylla kund-, intressent- och tillämpliga lagkrav.

 

Kvalitetspolicy

Elit Parkering levererar service till små och medelstora kunder inom parkeringsfrågor. I kommunikativ närhet till kunden tillgodoser vi hållbara inre och yttre servicelösningar genom

 • väl dimensionerad, hållbar och personlig service
 • engagerad och riskmedveten personal och flexibla processer
 • sömlösa leveranser med beprövade metoder
 • kompetenta samarbetspartners

 

Miljöpolicy

Elit Parkering levererar service till små och medelstora kunder inom parkeringsfrågor. I kommunikativ närhet till kunden tillgodoser vi hållbara inre och yttre servicelösningar inom vilka vi

 • riskvärderar tjänster och leveranser
 • skyddar miljön
 • förebygger föroreningar
 • efterlever bindande krav och
 • ständigt förbättrar miljöprestandan.

 

En sne parkeringsskylt
Namnlöst-1
Närbild på parkerade bilar

Nyheter

1 oktober 2022 - Elit Parkering förvärvar Robur Parkering

Robur Parkering ger råd och stöd kring skyltning och annan utformning av parkeringsplatser på tomtmark. Dessutom tillhandahåller dom all nödvändig administration och kundtjänst. Bland deras många uppdragsgivare finns allt från kommuner och landsting till bostadsrättsföreningar och enskilda mark- och fastighetsägare i hela Sverige.

 

1 januari 2022 - Ny försäljningschef till Elit Parkering

Jani Kalliomäki, som tidigare har varit anställd på Blinkfyrar kommer att bli Försäljningschef för Elit Parkering. Han kommer vara stationerad i Stockholm/Uppsala.

”Det är en bra förstärkning av en rutinerad säljare som har en gedigen bakgrund inom försäljning av parkering och tillhörande tjänster”, uttrycker Elit Parkerings VD, Linus Fredriksson.

 

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta oss via formuläret nedan så återkopplar vi till dig inom 24 timmar.

Om du önskar bestrida en kontrollavgift ber vi dig om följande;

 • Skriv kortfattat varför kontrollavgiften är felaktig
 • Fyll i kontrollavgiftens OCR-nummer
 • Fyll i dina kontaktuppgifter
 • Bifoga gärna bild på kontrollavgift och eventuella tillstånd och liknande

 

*” anger obligatoriska fält

Max filstorlek: 50 MB.